Under 13 Orvieto Basket – Giromondo Spoleto 28.01.2017